17. des. 2014

De forvillede

av Amin Maalouf


Det har gått 25 år siden Adam dro fra hjemlandet Libanon og slo seg ned i Frankrike. En dag får han telefon om at hans beste venn fra ungdommen, Mourad, ligger for døden. Selv om de to ikke har snakket sammen på alle disse årene bestemmer Adam seg for å reise. Han håper at de to kan forsones, men Mourad dør før han kommer fram.

Adam og Mourad hørte i ungdomsårene til i en fargerik vennegjeng . Vennene hadde ulik bakgrunn og tro, men fellesskapet var sterkt og samfunnet var også preget av fredelig sameksistens.
Nye politiske strømninger i landet førte til at freden ble etterfulgt av forfølgelse og maktmisbruk. Venneflokken ble splittet og mange av dem reiste ut. Mourad var en av dem som ble værende.
Adam bestemmer at han vil prøve å samle de gamle vennene. Livene har artet seg svært forskjellig, men han får oppsporet alle. Gjennom brevvekslingen han fører med dem kommer de enkeltes motiver for å reise eller bli fram.
Boka beskriver konflikter mellom øst og vest og mellom religioner og folkeslag. Samtalene mellom de gamle vennene blir diskusjoner om svik, hevn og tilgivelse, og kjærlighet, troskap og utroskap.

Boka gjorde inntrykk på meg. Amin Maalouf forteller mesterlig om mennesker som er berørt av og må leve med konsekvensene av kriger og konflikter. Hvem gjorde det rette? De som ble igjen har krigens blod på hendene, men kan de  som rømte landet og lot de andre i stikken frikjennes?

Oddlaug Espe Hammerstad
Dovre folkebibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...