12. feb. 2018

Nøtteskall

av Ian McEwan

Gyldendal, 2017


Dette er en historie med klare paralleller til Shakespeares skuespill Hamlet. Samtidig får McEwan sagt noe om klimautfordringer, asylpolitikk og fremmedfrykt i denne boka.

Det er en ufødt baby som fører ordet. Han ligger opp ned i sin mors mage og prøver så godt han kan å følge med på det som skjer utenfor. Og det er en oppvakt liten fyr det er snakk om, han er interessert i både miljøspørsmål og verdenssituasjonen generelt. Moren Trudy har gitt ektemannen John beskjed om at hun trenger tid for seg selv, slik at han nå bor et annet sted. Trudy har i stedet hyppig besøk av sin elsker Claude som er Johns bror. Det er altså et skikkelig intrigedrama vi er vitne til, og det som gjør det spesielt dramatisk er at Trudy og Claude planlegger å ta livet av John. Babyen rives mellom hengivenhet til sin mor og avsky fordi hun og onkelen planlegger å ta livet av faren hans. Den bedratte ektemannen John er en forfinet lyriker som kan deklamere lange dikt utenat og babyen ser på ham som den beste muligheten i «livet etter fødselen». Men hvordan kan han forhindre drapet på sin far? 


En original og humoristisk fortelling om svik, løgn og bedrag.


Oversatt av  Einar Blomgren.Bodil Vorkinn
Dovre folkebibliotek

7. feb. 2018

Mudderhund

av Inge Schilperoord
Aschehoug, 2017


Vi fylgjer den tretti år gamle Jonathan som har vorte tiltala for overgrep mot barn, men er førebels sett «fri» frå fengsel på grunn av manglande prov. Han har nå kome heim til den astmasjuke mora og det nedrivingsklare huset. Mykje står på spel for at han skal klare kvardagen. Han ynskjer sterkt å kunne leve eit normalt liv, så det blir særs viktig å gjere det fengselspsykologen har sagt; kvardagen blir tydeleg rutineprega. Eit viktig mål blir blant anna å halde liv i mudderhundfisken Tinca. Jonathan blir kjent med den ni år gamle nabojenta Elke som er veldig glad i dyr og vil vere med på å mate Tinca. Etter kvart blir det vanskelegare for Jonathan å halde tankane og kjenslene under kontroll, det å halde Elke på avstand. Di meir han prøver, di nærare verkar ho kome. Han er jo glad i barn og det siste han vil er å skade dei. Da Tinca berre blir dårlegare og dårlegare, er det som om noko i han òg brest.

Lengst inni ham glødet det også. Varmen fra blodet, det kokte, det dampet i hodet hans. Det var en straff, tenkte han. (...) "Nå skal det virkelig skje," sa han og grøsset. (...) Som om det aldri skulle komme noe annet enn dette (s. 188).

Boka evnar å kombinere det litt trauste kvardagslege med noko meir sanseleg og finstemt for samstundes å skildre det kaotiske, forvirrande og opprivande. Boka er som ein lauk – her kan vi oppdage og skrelle av fleire lag. Eit sterkt og truverdig innsyn i eit pedofilt sinn.

Omsett av Eve-Marie Lund.

For denne boka fekk forfattaren Bronseuglaprisen for beste debut, og boka har vore blant finalistane til fire andre prisar. Ho er omsett til ni språk.

Ann Kristin Leirmo
Lesja bibliotek

25. jan. 2018

Juleoratoriet

av Göran Tunström
Cappelen Damm, 2017


Romanen Juleoratoriet av Göran Tunström (1937 - 2000), kom ut i Sverige i 1983, og første gang på norsk i 1984. I 1984 ble boka også tildelt Nordisk råds litteraturpris. I 1996 ble den filma.

Boka har vært utgitt flere ganger i Norge, og seinest nå høsten 2017, med ei veldig vakker framside som vi ser på bildet her.

Noen bøker får et langt liv, og som en skjønner er dette ei slik bok.

Handlinga i boka starter i Sunne i Värmland i Sverige, og beveger seg underveis helt over til andre sida av jorda, til New Zealand. Vi møter Aron som blir nesten gal av sorg da kona Solveig dør i ei tragisk ulykke. Sønnen deres Sidner får også hele livet sitt prega av mammans død. Solveig hadde en drøm å sette opp Juleoratoriet av Bach i lille Sunne. Boka starter med at Sidners sønn, Victor, som har blitt en stor dirigent, kommer til Sunne for nettopp å dirigere Juleoratoriet.

Hva er det så med romanen Juleoratoriet, hvorfor kommer den ut på nytt? Det har nok å gjøre med at dette er ei uendelig rik bok. I tillegg til hovedpersonene som er skissert over, så har romanen så mange andre historier å fortelle underveis og hele tida. Personene og historiene er så fint og menneskelig fortalt og skildra. Man føler seg oppløfta etter å ha lest denne boka. Den finns også som lydbok.

Oversatt av Per Qvale.


Gunvor Bolstad Rustad,
Nord-Gudbrandsdal vgs., avd. Otta, Biblioteket

24. jan. 2018

Punktum midt i en vakker setning

av Elin Åsbakk Lind

Quintao Forlag, 2016


I Bodø subbar ein ung mann åleine rundt på ymse barar etter eit samlivsbrot, før han brått bestemmer seg for å oppsøkje grandtanta si ute på øya Landegode. Der har han ikkje vore sidan han var berre ein gutunge, og møtet med øya, huset og den gamle tanta til mor hans viser seg å bli eit vendepunkt. Etter kvart som desse to kjem nærare kvarandre, finn Mattias ut at også Maria har hatt sine store rystingar i livet, og at ho ber på ein stor løyndom.

Boka vekslar mellom hendingar i Vestfjorden og Lofoten i 1962, og dagane då Mattias besøkjer Maria att på Landegode i 2014. I 1962 var Maria nygift med Johan, og i staden for å reise på den første skikkelege ferien saman med mannen sin, reiste ho heim til foreldra sine i Lofoten for å hjelpe dei, og for å arbeide på Fiskarheimen der. Det som skjer denne sommaren, får stor innverknad på livet hennar vidare. Johan på si side slit i årevis med psykiske vanskar, før han til sist vel å ta livet sitt heime på garden deira på Landegode.

Romanen skildrar vennskapen mellom den unge Mattias og den gamle Maria på nydeleg vis, der dei syg livsvisdom av kvarandre, og oppdagar at det å vere einsam er noko anna enn det å vere åleine. I eit nydeleg, poetisk språk skildrar Åsbakk Lind både karakterar og natur på uforgløymeleg vis. Ei vakker forteljing for dei som likar ei god historie innpakka i godt språk, og som gjerne kan anbefalast for alle som likar bøkene til Kristina Ohlsson.

Merete Byrøygard
Lom folkebibliotek

14. jan. 2018

Virkeligheten er ikke slik vi tror

av Carlo Rovelli

Spartacus, 2017


Eksisterer verkeleg tid og rom? Kva består røynda av? 

Forfattar og forskar Carlo Rovelli har brukt livet sitt på desse spørsmåla. I denne boka syner han korleis vår oppfatning av røynda har endra seg gjennom århundra, frå tidleg forståing av atoma til dagens kvantegravitasjon. Han tek oss med på ei fantastisk reise - vi ser for oss ei ny verd der svarte hol er i ferd med å eksplodere, romtid består av partiklar og det uendelege ikkje finst. 

Det byrjar med byrjinga, den fjerne opptakta til omgrepa som i dag gjer det mogleg for oss å ordne opp i vår forståing av verda. Den beskriv dei store oppdagingane i det 20. århundret - Einsteins relativitetsteori og kvantemekanikken - og rettar søkjeljoset mot kjerna i desse oppdagingane. Boka fortel om verdsbiletet som i dag etablerer seg som eit resultat av nyare forsking, og den diskuterer konsekvensane av desse ideane. 

Dette er ei populærvitskapleg bok, den er skrive for at vi skal kunne forstå mest mogleg utan å kunne noko frå før. Den forklarer ting frå eit forskingsområde der språket blir så teknisk abstrakt at det kan stå i vegen for sjølve innhaldet. Men Rovelli klarer altså å legge dette stoffet fram på eit vis som gjer at eg dels følte eg hang med, og at eg syntest det var heilt ok om det var noko eg ikkje forsto. Og når det er skrive med ein slik entusiasme som Rovelli har, kan ein lese om omtrent kva det skal vere. 

Og ikkje minst, dette må vere det vakraste bokomslaget som er laga!

Signe Thoresen Rolstad
Dovre folkebibliotek

30. des. 2017

Odinsbarn


av Siri Pettersen

Gyldendal, 2013


En myte..  Haleløs råttenskap.. En pest..

Når Hirka blir femten vintre gammel finner hun ut at hun ikke er som alle andre. Og hvorfor hun er haleløs i en verden hvor hale er status..

Hun er et Odinsbarn. Og nettopp derfor er det noen som vil drepe henne. For dette må ikke bli kjent..

Odinsbarn er bok 1 i serien Ravneringene, - fantastisk bra norsk fantasy som etter hvert har tatt store deler av Europa med storm.

Siri Pettersen har hentet mye inspirasjon fra norrøn mytologi. Hun tar opp aktuelle temaer som fremmedfrykt, utenforskap, maktkamp og blind tro.

Bli med inn gjennom de hemmelige portene og forsvinn inn i denne  ville og rå verden!


Sigrid Sveen
Sel bibliotek
20. des. 2017

Skada gods

av Tore Renberg

Oktober, 2017


Tore Renberg har endeleg levert tredje bok i Teksas-serien. Vi får nok ein omgang med barokk galskap og kriminell humanisme frå Noregs sørstatar. Hillevågsgjengen består av dei forsømte syskena Jan Inge og Cecilie, Rudi (Cecilies hyperaktive og stormforelska kjærast), Beverly (ex-prostituert svindlar frå USA som giftar seg med Jan Inge), og nokre unge krim-lærlingar (Ben, Rikki og Dejan). Dei eksisterer utanfor lova, dei er KrF-fans, dei diggar heavy metal og dei har liv på samvetet. Jan Inge vil så gjerne inn i samfunnet igjen, dei unge krim-lærlingane vil bli proffare kriminelle.

Handlinga foregår i desember 2012, Hillevågsgjengen føler seg akterutsegla blant oljerikingane og førebur seg på julehøgtida i Noregs rikaste by. Jan Inge skriftar for ein prest. Rudi havnar i ein skikkeleg farleg situasjon, både for sjel og liv. Ben, Rikki og Dejan kjem i bråk med ein annan gjeng skakkøyrde ungdommar. Beverly, tru mot seg sjølv, er på veg dit ho trur det er mest pengar. Gravide Cecilie tek eit oppgjer med livet og kjærleiken.

Som i dei føregåande bøkene i Teksas-serien, vekslar dei stutte kapitla mellom dei få karakterane vi blir kjende med. Det er ei lettlesen bok med mykje svart humor, flust med glad-vald og med ein stor kjærleik for dei som fell utanfor.


Are Flaten
Lom folkebibliotek
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...